Skip to content

Bewonersplatform groeit

Direct-omwonenden van het windpark Midden-Betuwe die willen meepraten over de plannen voor het park hebben zich verenigd in een bewonersplatform. Volgens voorzitter Jan Teisman van Bewonersplatform Midden-Betuwe zijn de ambities van het platform onder andere om ‘het aantal windturbines te beperken en de meest ideale posities te kiezen’. Hiernaast pleit het bewonersplatform voor het minimaliseren van de impact van geluidhinder en slagschaduw. Het realiseren van goede schaderegelingen en compensatieregelingen zijn ook een doelstelling. Inmiddels heeft het bewonersplatform ruim 100 leden. Het Bewonersplatform Midden-Betuwe is vertegenwoordigd aan de Gebiedstafel. Wie meer wil weten over het platform kan een e-mail sturen aan: middenbetuwe2020@gmail.com.

Back To Top