skip to Main Content

Bouwer
Frank Hoiting
Windontwikkelaar voor YARD ENERGY

Bouwer
Frank Hoiting

Windontwikkelaar voor YARD ENERGY

Ontwikkelaar wind en zon op land

Windenergie voor Neder-Betuwe en Overbetuwe: dagelijks werken er diverse professionals aan de ontwikkeling van nieuwe windmolens voor windpark Midden-Betuwe. Wie zijn deze mensen? We stellen ieder kwartaal één van die windmakers voor. Deze keer is dat Frank Hoiting van YARD ENERGY.

Leeftijd

65

Woonplaats

Amsterdam

Functie

Projectontwikkelaar

Wat heb jij met wind?

“In mijn jeugd heb altijd gezeild en gesurft. Mijn eerste baan was op de grote vaart. Bijna tien jaar de wereld over gevaren en veel gezien en meegemaakt. Ook orkanen meegemaakt. Hierdoor gefascineerd geraakt door de wind – en hem vervolgens te benutten om energie op te wekken. Wind ontstaat in basis door de zon en beiden geven in Nederland eigenlijk momenteel de enige mogelijkheid voor de opwekking van echt groene duurzame energie.”

Heb je altijd in de wind gewerkt?

“Ik heb na de zeevaart en een studie bedrijfskunde altijd in energie gerelateerde bedrijven gewerkt: bijna zonder uitzondering aan de duurzame kant. In 1999 voor het eerst in de windontwikkeling. Mijn eerste windklus was het opzetten van bedrijven en doen van acquisities van grote windparken, vooral ook in het buitenland. Hiernaast ook actief in zonenergie en in het verleden in geothermie, CO2-reductie en waterkracht in Noorwegen.”

Kun je jouw werk voor YARD ENERGY omschrijven?

“Na de overname van YARD van ons internationale ontwikkelbedrijf van windenergie, ben ik gestart met acquisitie en verkoop van windprojecten in binnen- en buitenland. De afgelopen jaren heb ik me vooral bezig gehouden met YARD’s eigen ontwikkeling van wind en zon in Nederland. Heb in de Betuwe de windparken Deil en Avri mogen managen. Ben vervolgens actief met de ontwikkeling van zonneparken gekoppeld aan onze grote windprojecten in Deil en Groningen.”

Windpark Midden-Betuwe is voor jou…?

“Een belangrijk project om dit gedeelte van de Betuwe verder te helpen om energieneutraal te worden en daarmee een bijdrage te leveren om in Nederland beneden de 2 graden opwarming te blijven. De inpassing is een mooie aansluiting tussen de bestaande infrastructuur. Belangrijk is dit met alle belanghebbenden op een goede manier te ontwikkelen. Ik wil al mijn jarenlange ervaring en kennis hiervoor inzetten om dit samen met iedereen te realiseren.”

Waar haal je het meeste werkplezier uit?

“Windontwikkeling is ontzettend breed en dat is het leuke eraan. Ik kan hier al mijn ervaring en interesses in kwijt. Aan de praktische kant moet je moet goed plannen en organiseren en technisch financieel de zaak (risico’s) scherp in de gaten houden. Maar het blijft natuurlijk mensenwerk en de impact op de omgeving kent iedereen. De veelzijdige contacten vind ik reuze interessant: van boeren en grondeigenaar, bewoners en andere belanghebbende, gemeenten en provincie, bankmensen en juristen tot aannemers en investeerders, met iedereen heb je te maken.”

Wat moet iedereen – volgens jou – weten van windenergie?

“Het waait bijna altijd in Nederland. Al in de middeleeuwen bouwde Nederland tienduizenden windmolens, we vervingen hierdoor veel handarbeid en hielden droge voeten, bakten brood en bouwden met windenergie duizenden schepen. Wind heeft de basis van onze huidige economie en welvaar gelegd. Wind is efficiënt; de moderne windmolens op land, met voldoende hoogte en wiekdiameter, produceren bijna net zoveel als op zee en 3x zoveel als een zonnepark. De moderne windmolens maken ook veel minder lawaai dan mensen weleens denken. Dat komt omdat ze langzaam draaien. Ga eens luisteren op de Markkade in Waardenburg, afslag Meteren bij Windpark Deil.”

Over windpark
Midden-Betuwe

Neder-Betuwe en Overbetuwe willen energieneutraal worden.

LEES VERDER
Back To Top