Skip to content

Burgerwindcoöperatie is nieuwe initiatiefnemer

Windpark Midden-Betuwe krijgt een nieuwe initiatiefnemer: Burgerwindcoöperatie West-Betuwe neemt de plaats in het project over van YARD ENERGY. Dit gebeurt door overname van het ontwikkelaandeel van YARD ENERGY. Lokale maatschap Betuwemolen blijft de andere initiatiefnemer van dit park.

Burgerwindcoöperatie West-Betuwe, ook wel Betuwewind genaamd, is in de regio bekend van de 14 windmolens in de windparken Deil en Avri (ten westen van Geldermalsen). Meer dan 900 leden van de burgerwindcoöperatie hebben in deze windparken, die vorig jaar zijn geopend, geïnvesteerd. Samen zijn de inwoners eigenaar van 7 van de 14 windmolens. Met de overname van het ontwikkelaandeel wordt lokaal eigenaarschap en burgerparticipatie in windpark Midden-Betuwe nog sterker geborgd. Via de burgercoöperatie kunnen inwoners van Neder-Betuwe en Overbetuwe direct betrokken zijn bij de ontwikkeling en financieel profiteren.

De overname van het ontwikkelaandeel van YARD ENERGY is ingegeven door een koerswijzing van dit bedrijf. Recent heeft YARD ENERGY besloten om niet langer op de markt actief te willen zijn als ontwikkelaar van windprojecten. Burgerwindcoöperatie West-Betuwe en YARD ENERGY werkten eerder succesvol samen in de windparken Deil en Avri.

Burgerwindcoöperatie West-Betuwe conformeert zich aan alle eerdere afspraken die in het project zijn gemaakt tussen initiatiefnemers en de gemeenten. Begin 2019 hebben de initiatiefnemers een voorstel ingediend voor het realiseren van een windpark tussen Dodewaard en Zetten. De betrokken gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe willen aan de slag met windenergie maar stellen belangrijke randvoorwaarden: belanghebbenden zoals omwonenden van het windpark, lokale bedrijven en burgers van beide gemeenten moeten kunnen profiteren van de komst van het park.
Volgens directeur Gerlach Velthoven van Betuwewind groeit met de komst van de burgerwindcoöperatie de opbrengst die het windpark lokaal kan hebben: “In West-Betuwe hebben we goede ervaringen met het ontwikkelen van energieprojecten door burgers. We denken dat deze stap echt een bijdrage kan leveren aan acceptatie van het project, de betrokkenheid van burgers en financiële opbrengst voor de gemeenschap.”

Maatschap Betuwemolen is blij met de nieuwe projectpartner. Henk in ’t Hout, woonachtig in Dodewaard en woordvoerder namens de maatschap, verwacht dat inwoners snel gaan merken op welke manier Betuwewind het project versterkt. “Als de corona-omstandigheden het toelaten, organiseren we dit voorjaar een excursie naar de windparken van Betuwewind. Dicht bij huis kan je daar met inwoners uit je eigen regio praten over hun ervaringen en ambities. Dat is een positief verhaal.”

De overdracht van de aandelen van YARD ENERGY naar Burgerwindcoöperatie West-Betuwe wordt definitief als medio mei de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie akkoord is met deze transactie.

Back To Top