Skip to content

Gebiedstafel komt er aan

De initiatiefnemers van windpark Midden-Betuwe willen zo veel mogelijk partijen betrekken bij het maken van de plannen voor het park. Plannen maken gebeurt in een open en transparant proces. Het doel is dat alle partijen kunnen meepraten over het project, zodat zoveel mogelijk belangen worden meegenomen. Om dit te faciliteren, wordt een zogenaamde ‘Gebiedstafel’ ingericht. In de Gebiedstafel wordt de planontwikkeling voor windpark Midden-Betuwe op de voet gevolgd en besproken. Ook worden plannen van commentaar en advies voorzien. De Gebiedstafel helpt om het windpark met een zo groot mogelijk draagvlak in beide gemeenten te realiseren en biedt de mogelijkheid dat zo veel mogelijk stemmen hierbij worden gehoord. Deelnemers aan de Gebiedstafel worden in het najaar benaderd en uitgenodigd. Het gaat hierbij om direct-omwonenden, ondernemers en bijvoorbeeld (lokale) natuur- en milieuorganisaties.

Back To Top