Skip to content

Gebiedstafel werkt naar advies over Voorkeursalternatief windpark Midden-Betuwe

De Gebiedstafel, dat is het overleg waarbij verschillende belanghebbenden adviseren over de planontwikkeling voor windpark Midden-Betuwe, geeft medio juli een advies over de plannen van de initiatiefnemers voor het windpark. Dit advies gaat over het zogenaamde ‘Voorkeursalternatief’ voor het windpark, wat duidelijk maakt hoe groot het park wordt en hoe hoog de windmolens zullen zijn.

Om tot een advies te komen, is het belangrijk dat alle informatie die deelnemers nodig hebben om een oordeel te vormen, op tafel ligt. Vanaf afgelopen maart wordt aan de Gebiedstafel gesproken over opstellingsalternatieven voor het windpark. In dit proces is door deskundigen van Bosch&vanRijn, een financieel expert en de beide initiatiefnemers vanaf de 3de Gebiedstafel veel informatie gedeeld. Ook is er kennis gedeeld tijdens een online informatiebijeenkomst voor de gemeenteraden van Neder-Betuwe en Overbetuwe. Door de verbeterde coronasituatie worden in de aanloop naar het adviesmoment een aantal extra bijeenkomsten georganiseerd. Zo was er 2 juni een bijeenkomst in Zetten met direct-omwonenden van het windpark. Deze bijeenkomst krijgt 6 juli een vervolg in Wely. Bij deze bijeenkomst zal een deskundige extra aandacht geven aan het thema ‘gezondheid’. Tijdens de windparksafari naar windpark Deil, op 3 juli, kunnen belangstellenden uit de gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe veel extra informatie krijgen over de impact (geluid, slagschaduw en landschappelijke inpassing) van een modern windpark. Tijdens deze dag zijn er ook leden van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe aanwezig voor vragen over de rol van de coöperatie.

Het vaststellen van het advies over het Voorkeursalternatief staat op de agenda van de 7de Gebiedstafel die 19 juli wordt gehouden.

Back To Top