Skip to content

Gezamenlijke informatiebijeenkomst met gemeenteraden

Juiste informatie, liefst uit onafhankelijke bronnen, is essentieel om een lokale windontwikkeling te kunnen beoordelen. De organisatie van kennisbijeenkomsten is een belangrijk communicatiemiddel. Een voorbeeld hiervan is een bijeenkomst die speciaal voor raadsleden van de gemeente Neder-Betuwe en Overbetuwe wordt gehouden op 15 maart. In een gezamenlijke bijeenkomst presenteren experts de laatste inzichten over windparken op land, gestoeld op actuele wetenschappelijke inzichten.

Back To Top