Skip to content

Initiatiefnemers onderzoeken nieuwe opstelling met 7 turbines

De initiatiefnemers van windpark Midden-Betuwe onderzoeken een nieuwe variant: voor de noordelijke lijnopstelling wordt gekeken of een opstelling van drie windturbines in combinatie met een zonneveld haalbaar is.

In deze variant komt de meest oostelijke molen in de noordelijke opstelling, bij de waterplas in Zetten, te vervallen. Als deze variant technisch en financieel haalbaar is, vinden de initiatiefnemers dat een goede oplossing om daarmee tegemoet te komen aan wensen uit de directe omgeving van het windpark. Op dit moment rekenen mogelijke leveranciers van windturbines voor het windpark uit of de variant met drie molens (wind)technisch haalbaar is? De uitkomsten van dit onderzoek worden op korte termijn bekend. Als de variant drie molens (plus zonneveld) niet haalbaar is, vallen de initiatiefnemers terug op de variant met vier molens in de noordelijke opstelling.

Back To Top