Skip to content

Notitie Reikwijdte en Detailniveau over enkele weken klaar

De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe werken samen aan het ontwikkelen van een plan voor Windpark Midden-Betuwe. En samen met de twee initiatiefnemers van het windpark voeren de gemeenten een haalbaarheidsonderzoek uit naar de realisatie van dit windpark. Om dit haalbaarheidsonderzoek zorgvuldig te doen, wordt gewerkt aan een milieueffectrapportprocedure (m.e.r.). Hiermee krijgen de effecten van het windpark op het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming.

Voorafgaand aan deze m.e.r. is in het najaar van 2020 een concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze notitie staat onder meer beschreven hoe de milieueffecten van windpark Midden-Betuwe worden onderzocht en welke onderzoeken er precies staan gepland? Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe en Overbetuwe hebben deze concept-NRD vastgesteld waarna inwoners en belanghebbenden tot en met 30 december 2020 konden reageren op de concept-NRD. In totaal zijn 12 zogenoemde zienswijzen ingediend tegen de concept-NRD. Alle zienswijzen worden door de gemeenten samengebracht, waarna een reactie wordt gegeven in een nota van beantwoording. De colleges van Neder-Betuwe en Overbetuwe besluiten of bepaalde zienswijzen aanleiding zijn om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau aan te passen. Na dit besluit ontvangen de indieners een schriftelijke reactie op hun zienswijze en weet iedereen welke onderzoekskaders worden gehanteerd in de m.e.r. voor het windpark. Naar verwachting zal dit proces binnen enkele weken zijn afgerond.

Back To Top