Skip to content

Nederland wil
energieneutraal worden.

Neder-Betuwe en Overbetuwe willen energieneutraal worden. Windpark Midden-Betuwe gaat bijdragen aan deze ambitie. Als alles volgens plan verloopt, wordt in windpark Midden-Betuwe vanaf 2022 groene elektriciteit opgewekt voor zo’n 29.000 huishoudens. Dat gebeurt waarschijnlijk met negen windturbines. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst ook een zonneveld wordt verbonden aan het windpark. Het projectgebied ligt tussen Dodewaard en Zetten, aan weerszijde van de A15.

Windpark Midden-Betuwe wordt ontwikkeld door Burgerwindcoöperatie West-Betuwe en de lokale maatschap Betuwemolen. In deze samenwerking is afgesproken dat beide partijen veel ruimte geven aan burgerparticipatie. De helft van het project kan eigendom worden van inwoners van Neder-Betuwe en Overbetuwe. Op deze manier kunnen de lusten van dit windpark voor een groot deel in de regio blijven. Als een burgerwindcoöperatie aansluit bij het project kunnen inwoners optimaal meedenken, meesturen en meeprofiteren.

Waarom windmolens in Neder-Betuwe en Overbetuwe? Wind op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie en ook de meest efficiënte. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die problemen hebben met de bouw van windmolens in hun directe woonomgeving. De initiatiefnemers hebben als eerste doel om de acceptatie van nieuwe windmolens in beide gemeenten zo groot mogelijk te maken. De betrokkenheid van een burgerwindcoöperatie draagt bij aan deze ambitie.

Nederland zit in een fase van energietransitie. Energietransitie omvat niet alleen het bouwen van windmolens en dergelijke, maar ook inzetten op grootschalige energiebesparing, onderzoek naar duurzame technologie en elektrisch vervoer. Windenergie is geen 100%-oplossing en tegelijkertijd heeft Nederland deze bron de komende tientallen jaren absoluut nodig om stappen te blijven zetten richting verdere verduurzaming. Het doel voor Neder-Betuwe en Overbetuwe moet zijn om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen.

Energie uit eigen
regio is leuker
en beter. Doe mee.

Windpark Midden-Betuwe is ‘voor de wind’ en wil zo veel mogelijk inwoners van Neder-Betuwe en Overbetuwe laten profiteren van de komst van de molens. Om de inpassing van het windpark zo goed mogelijk voor te bereiden en de plannen zo sterk mogelijk te maken, vragen we inwoners hun ideeën en suggesties te geven. Meedenken dus. En er is meer. Wie wil kan meebeslissen én meeprofiteren van windpark Midden-Betuwe.

Iedereen uit Neder-Betuwe en Overbetuwe kan in elke fase van de ontwikkeling van windpark Midden-Betuwe meedoen. Participeren noemen we dat. We presenteren drie manieren. Wil je meedenken, meebeslissen en/of meeprofiteren? We horen graag van je.

1. Informatie ontvangen en reageren

Je ontvangt informatie via digitale nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten.

Je kan ook via de gemeente Neder-Betuwe en Overbetuwe je reactie geven tijdens informatiebijeenkomsten en als zienswijze op concrete plannen/onderzoeken.

2. Meedenken en adviseren

Je wil graag actief betrokken worden door mee te denken met de plannen en advies te geven aan betrokken besluitvormers door bijvoorbeeld deel te nemen aan het bewonersplatform windpark Midden-Betuwe of de gebiedstafel.

2. Meedenken en adviseren

Je wil graag actief betrokken worden door mee te denken met de plannen en advies te geven aan betrokken besluitvormers door bijvoorbeeld deel te nemen aan het bewonersplatform windpark Midden-Betuwe of de gebiedstafel.

3. Meebeslissen en meefinancieren

Verantwoordelijkheid dragen zonder risico: via de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe kun je samen met andere inwoners werken aan de ontwikkeling van windpark Midden-Betuwe.

Financiële participatie met risico: Je wil graag het project meefinancieren, risico’s dragen en delen in de opbrengsten. Dat kan ook via het lidmaatschap van de burgerwindcoöperatie. Lid worden kan met een eenmalige inleg van € 50. Leden kunnen nu al investeren in de ontwikkeling van windpark Midden-Betuwe.

Over windpark
Midden-Betuwe

Neder-Betuwe en Overbetuwe willen energieneutraal worden.

LEES VERDER
Back To Top