Skip to content

Waar zijn we nu mee bezig

Windpark Midden-Betuwe wordt ontwikkeld door Burgerwindcoöperatie West-Betuwe en de lokale maatschap Betuwemolen. In deze samenwerking is afgesproken dat beide partijen veel ruimte geven aan burgerparticipatie. De helft van het project kan eigendom worden van inwoners van Neder-Betuwe en Overbetuwe. Op deze manier kunnen de lusten van dit windpark voor een groot deel in de regio blijven. Als een burgerwindcoöperatie aansluit bij het project kunnen inwoners optimaal meedenken, meesturen en meeprofiteren.

2020
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
  • Start Gebiedstafel
2021
Start ruimtelijk proces
  • Start MER
2022
Ruimtelijk proces vervolg
  • Omgevingsvergunning
  • Bestemmingplan
Financiering
  • SDE++ aanvragen
  • Ontwikkelen Business case
2023
Contractvorming
  • Financiering
  • Koopcontracten
  • Financial Close
Financiële participatie

Over windpark
Midden-Betuwe

Neder-Betuwe en Overbetuwe willen energieneutraal worden.

LEES VERDER
Back To Top