Skip to content

Voorzitter Van Ingen ziet ‘constructieve start’ Gebiedstafel

In de Gebiedstafel windpark Midden-Betuwe geven omwonenden van het windpark, grondeigenaren, lokale ondernemers en bijvoorbeeld de agrarische natuurvereniging advies over het project. De Gebiedstafel helpt om het windpark met een zo groot mogelijke acceptatie in de gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe te realiseren en biedt de mogelijkheid dat alle stemmen hierbij worden gehoord.

Maandag 11 januari is de eerste bijeenkomst van de Gebiedstafel gehouden. Toen hebben de betrokken partijen afspraken gemaakt over hoe ze met elkaar willen werken aan het beste plan voor windpark Midden-Betuwe. Inmiddels zijn ook een tweede en derde bijeenkomst gehouden op respectievelijk 8 februari en 8 maart. In de eerste vergaderingen heeft de nadruk gelegen op kennismaking en kennisoverdracht: hoe zit dit windproject in elkaar? Voorzitter Gert-Jan van Ingen van de Gebiedstafel is tevreden over de start. Van Ingen: “Nederland is geen dictatuur waarbij van bovenaf alles opgelegd wordt. Integendeel, beleidsmakers en initiatiefnemers willen, ook bij de ontwikkeling van een windpark, zoveel mogelijk rekening houden met betrokkenen in het projectgebied. De Gebiedstafel is een prachtig instrument om daarbij in te schakelen. Het helpt bij het afwegen van belangen en om op basis van feiten het plan te optimaliseren. De eerste drie vergaderingen zijn gebruikt om het verschil in kennisniveau tussen alle deelnemers zoveel mogelijk te elimineren. Ik ervaar soms een worsteling hoe een deelnemer zijn/haar achterban het best bij dit proces kan betrekken, maar vooral een positieve grondhouding om er iets moois van te maken. Het is constructief.”

Back To Top