Skip to content

Extra aandacht voor direct-omwonenden

Direct-omwonenden van het park en de inwoners van Neder-Betuwe en Overbetuwe verdienen extra aandacht bij de ontwikkeling en exploitatie van een windpark. Met hun belang voor ogen ontwikkelden we de ‘Voor-de-wind-aanpak’. De initiatiefnemers van windpark Midden-Betuwe en de gemeentelijke overheden vinden het heel belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners betrokken worden bij de ontwikkeling van het windproject. Hoe dat gaat gebeuren, staat in een participatieplan. In dit plan staat beschreven op wat voor manier (instrumenten en maatregelen) alle doelgroepen bij windpark Midden-Betuwe betrokken zullen. Opnieuw: het gaat over meedenken, meebeslissen en meeprofiteren.

De initiatiefnemers van windpark Midden-Betuwe, Burgerwindcoöperatie West-Betuwe en maatschap Betuwemolen, verplichten zich uitvoering te geven aan de vormen van participatie die zijn afgesproken en die komende tijd samen met de betrokken partijen verder zullen worden gespecificeerd. Samengevat gaat het participatieplan van windpark Midden-Betuwe uit van drie beloften:

1. Windpark Midden-Betuwe wil een goede buur zijn

In het plangebied, en de directe omgeving, wonen honderden mensen en zijn enkele tientallen bedrijven gevestigd. Hoe zorgen we ervoor dat de omwonenden van de windwinning zo min mogelijk hinder ondervinden van de turbines? Windpark Midden-Betuwe streeft naar een minimale impact op omgeving en landschap. In de praktijk zijn ‘geluid’, ‘slagschaduw’ en ‘uitzicht’ de drie belangrijkste overlastveroorzakers. Windpark Midden-Betuwe wil een goede buur zijn door extra aandacht te geven aan het minimaliseren van de impact van deze overlastveroorzakers.

2. Windpark Midden-Betuwe wil goed zijn voor buurt en burger

Windpark Midden-Betuwe biedt ruime mogelijkheden voor proces- en projectparticipatie. De initiatiefnemers willen (individuele) vergoedingen voor de directe omgeving, eerlijke grondcontracten, een omgevingsfonds voor sociale of duurzame projecten in de omgeving en de mogelijkheid voor coöperatief eigendom voor alle inwoners van Neder-Betuwe en Overbetuwe bieden. Qua procesparticipatie wordt een extra stap gezet en is het de bedoeling dat alle betrokkenen investeren in een Gebiedstafel. In de Gebiedstafel windpark Midden-Betuwe geven direct-omwonenden van het windpark, grondeigenaren en bijvoorbeeld de lokale natuurvereniging advies over het project. De Gebiedstafel helpt om het windpark met een zo groot mogelijk draagvlak in de gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe te realiseren en biedt de mogelijkheid dat alle stemmen hierbij worden gehoord.

2. Windpark Midden-Betuwe wil goed zijn voor buurt en burger

Windpark Midden-Betuwe biedt ruime mogelijkheden voor proces- en projectparticipatie. De initiatiefnemers willen (individuele) vergoedingen voor de directe omgeving, eerlijke grondcontracten, een omgevingsfonds voor sociale of duurzame projecten in de omgeving en de mogelijkheid voor coöperatief eigendom voor alle inwoners van Neder-Betuwe en Overbetuwe bieden. Qua procesparticipatie wordt een extra stap gezet en is het de bedoeling dat alle betrokkenen investeren in een Gebiedstafel. In de Gebiedstafel windpark Midden-Betuwe geven direct-omwonenden van het windpark, grondeigenaren en bijvoorbeeld de lokale natuurvereniging advies over het project. De Gebiedstafel helpt om het windpark met een zo groot mogelijk draagvlak in de gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe te realiseren en biedt de mogelijkheid dat alle stemmen hierbij worden gehoord.

3. Windpark Midden-Betuwe wil in gesprek zijn en blijven (ook nadat de molens zijn gerealiseerd)

Het doel is het beste plan voor het windpark. In de communicatieaanpak van windpark Midden-Betuwe ligt de focus op het bouwen aan duurzame relaties. Persoonlijk contact met de belangrijkste stakeholders is hierom een belangrijk uitgangspunt van deze communicatieaanpak. Welke communicatiemiddelen en instrumenten worden ingezet, wordt beschreven in een communicatieplan. In de exploitatiefase van het project blijft de communicatiestructuur grotendeels intact. Doel is om het draagvlak voor het project gedurende de hele levensduur zo groot mogelijk te houden.

Over Burgerwindcoöperatie West-Betuwe

Burgerwindcoöperatie West-Betuwe is opgericht in 2014 door betrokken burgers uit de regio Rivierenland om samen op democratische wijze een actieve lokale bijdrage te leveren aan een energievoorziening die duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is. De coöperatie, ook bekend onder de naam Betuwewind, wil het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie bevorderen en daarmee bijdragen aan een leefbare wereld. De coöperatie brengt mensen bij elkaar die gezamenlijk het financieel mogelijk maken om projecten met duurzame energie te realiseren. Naast de gerealiseerde windparken Avri en Deil houdt de coöperatie zich bezig met het ontwikkelen van zonnevelden en het aanleggen van een voedselbos (ook als compensatie van de bomenkap voor windpark Deil). De burgerwindcoöperatie heeft ruim 900 leden. Lid worden kan met een eenmalige inleg van € 50. Leden kunnen nu al investeren in de ontwikkeling van windpark Midden-Betuwe.

Over Betuwemolen

Maatschap Betuwemolen is een organisatie waar een aantal lokale ondernemers in samenwerken.

Veelgestelde vragen over het project

De meestgestelde vragen over windenergie en Windpark Midden-Betuwe.

LEES VERDER
Back To Top