Skip to content

Windpark werkt aan lokale normen voor geluid en slagschaduw

De initiatiefnemers van windpark Midden-Betuwe starten een proces om tot lokale normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid te komen voor windpark Midden-Betuwe.

Door een uitspraak van de Raad van State, eind juni, is duidelijk geworden dat de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid, die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines, niet langer gebruikt mogen worden. Die uitspraak is een tegenvaller voor alle Nederlandse windparken die nog geen vergunning hebben. Toch hoeft de voorbereiding van windparken niet stil komen te liggen, stelt de Raad van State. Het rechtsorgaan geeft ruimte voor de berekening van eigen milieunormen per gemeente. Van deze ruimte willen de initiatiefnemers van windpark Midden-Betuwe gebruik maken. Het alternatief is dat er (zeer) lang gewacht moet worden op nieuwe Nederlandse normen. Daar schieten omwonenden, inwoners van Neder-Betuwe en Overbetuwe en de energietransitie niks mee op.

De initiatiefnemers nemen een voorbeeld aan de ontwikkelingen in de gemeente Beuningen: hier is ook het initiatief genomen voor lokale normen voor het plaatselijk windpark dat ontwikkeld wordt. Afgelopen maanden heeft de gemeente Beuningen hard gewerkt aan een eigen Beuningse norm met een lokale en actuele onderbouwing voor veiligheid, geluid en slagschaduw voor het nieuwe windpark. Het college van B&W van de gemeente Beuningen is inmiddels akkoord met een lokale set normen en later dit najaar zal de gemeenteraad zich daarover uitspreken.

Volgens de initiatiefnemers van windpark Midden-Betuwe is het idee om voor het windpark bijvoorbeeld een strengere norm voor slagschaduw te hanteren. De ‘oude’ wettelijke norm is maximaal 5 uur en 40 minuten slagschaduw per jaar op een gevoelig object. Het voornemen is om voorlopig uit te gaan van de situatie dat nul uren slagschaduw mag optreden totdat een nieuwe landelijke norm wordt vastgesteld. Dan kan vervolgens aangesloten worden bij de nieuwe landelijke norm. De initiatiefnemers komen dit najaar met een voorstel voor nieuwe lokale normen en zullen die van een onderbouwing voorzien. Deze onderbouwing wordt toegevoegd aan het concept-MER en daarna besproken aan de Gebiedstafel van het windpark.

Back To Top