Skip to content

Inwoners Neder-Betuwe en Overbetuwe werken aan burgercoöperatie

De gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe vinden het heel belangrijk dat opbrengsten van het windpark ook beschikbaar komen voor inwoners. Burgerparticipatie heet dat. Met de oprichting van een burgerenergiecoöperatie wordt ook invulling gegeven aan deze participatie. In de loop van 2020 is namens de initiatiefnemers en de gemeenten gezocht naar inwoners van Overbetuwe en Neder-Betuwe die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de oprichting van zo’n coöperatie. Op dit moment zijn vier enthousiaste inwoners van Neder-Betuwe en Overbetuwe begonnen met de voorbereidingen. Twee inwoners van Overbetuwe (ook actief voor Wat Beters) zullen in een latere fase aanhaken en hun expertise inbrengen.

Bij de oprichting van een energiecoöperatie komt nog best veel bij kijken. De oprichters kunnen nog hulp gebruiken van betrokken inwoners om de participatie van inwoners en verbinding met het opwekken van ‘onze eigen energie’ vorm te geven en in goede banen te leiden. Als dat jou aanspreekt, stuur dan een e-mail naar info@windparkmiddenbetuwe.nl.

Back To Top